Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere

Dette er en juridisk avtale mellom deg, sluttbrukeren, og Wondershare programvare co, Ltd og sin datterselskap Wondershare programvare (H.K.) Co, Ltd, utvikleren av programmet ("Wondershare"), utvikleren av programmet ("Wondershare"), vedrørende din bruk av Wondershare produkter ("programvaren"). Ved å installere programvaren, aksepterer du å være bundet av vilkårene i denne avtalen.

1. TILDELING AV LISENS
Wondershare gir deg herved (individuell) gjenkallelig, personlig, ikke-eksklusiv og overførbar rett til å installere og aktivere programvaren på to separate datamaskiner utelukkende til personlig, ikke-kommersiell bruk, med mindre du har kjøpt en kommersiell lisens fra Wondershare. Deler denne programvaren med andre personer, eller slik at andre personer til å vise innholdet i denne programvaren, er i strid med denne lisensen. Du kan ikke gjøre programvaren tilgjengelig på et nettverk, eller på noen måte gi programvare til flere brukere, med mindre du først har kjøpt en flerbrukerlisens fra Wondershare.

2. COPYRIGHT
Programvaren er eid av Wondershare og beskyttet av opphavsrett og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du kan ikke fjerne eller skjule rettighetsmerknader, etiketter eller merker fra programvaren.

3. RESTRIKSJONER VED BRUK
Du kan ikke, og du kan ikke tillate andre å (a) omvendt utvikling, dekompilere, dekode, dekryptere, demontere eller på noen måte utlede kildekode fra programvaren; (b) modifisere, distribuere eller lage avledede produkter av programvaren; (c) kopiere (ikke en sikkerhetskopi), distribuere, vise offentlig, overføre, selge, leie, lease eller annen måte utnytte programvaren.

4. DEKK CD.
Reproduksjonen og distribusjonen av Wondershare programvare (bare bedømmelse avskrift) i ulike dekke CDer publisert av tilknyttede magasiner er tillatt. Men en kopi av magasinet med CD kreves sendes til Wondershare programvare.

5. VARIGHET
Denne lisensen er effektive til avsluttet. Du kan avslutte det når som helst ved å ødelegge programvaren, sammen med alle kopier av dette. Denne lisensen opphører også hvis du ikke overholder noen sikt eller del av denne avtalen. Ved slik oppsigelse godtar du å ødelegge programvaren, sammen med alle kopier av dette.

6. INGEN ANDRE GARANTIER.
WONDERSHARE PROGRAMVARE GARANTERER IKKE AT PROGRAMVAREN ER FEILFRI. WONDERSHARE PROGRAMVARE FRASKRIVER SEG ALLE ANDRE GARANTIER MED HENSYN TIL PROGRAMVAREN, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV ANTYDEDE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅTT GARANTI VARER, ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, SÅ BEGRENSNINGENE ELLER FRASKRIVELSENE OVENFOR IKKE GJELDER KANSKJE FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.

7. ATSKILT UGYLDIGHET.
Ved ugyldighet av noen bestemmelse i denne avtalen, samtykker partene i at slik ugyldighet ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende delene av denne lisensen.

8. IKKE ANSVAR FOR FØLGESKADER.
IKKE I NOE TILFELLE SKAL WONDERSHARE PROGRAMVARE ELLER DETS LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR FØLGESKADER, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR UT AV LEVERINGEN, YTELSEN ELLER BRUKE PROGRAMVAREN, SELV OM WONDERSHARE PROGRAMVARE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. INGEN HENDELSEN VIL WONDERSHARE PROGRAMVARE ANSVAR FOR NOE KRAV, ENTEN I KONTRAKT, TORT ELLER NOEN ANNEN MÅTE FOR ERSTATNINGSANSVAR, OVERSTIGE LISENSAVGIFT BETALES AV DEG, HVIS NOEN.

ANERKJENNELSE VED Å INSTALLERE PROGRAMVAREN, BEKREFTER DU AT DU HAR LEST OG FORSTÅR I FORGRUNNEN GÅR OG AT DU AKSEPTERER Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE OG BETINGELSENE. DU SAMTYKKER OGSÅ AT DENNE AVTALEN ER KOMPLETTE OG EKSKLUSIVE AVTALEN MELLOM PARTENE OG ERSTATTER ALLE FORESLÅTTE ELLER TIDLIGERE AVTALER, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, OG ANNEN KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE RELATERT TIL LISENSEN BESKREVET HER.

Topp