Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Wondershare programvare co, Ltd og sin datterselskap Wondershare programvare (H.K.) Co, Ltd gjør informasjon og produkter tilgjengelig for deg på dette nettstedet, underlagt følgende avtalebetingelser. Ved tilgang til dette nettstedet godtar du disse vilkårene og betingelsene. Wondershare forbeholder seg retten til å bruke alle rettsmidler i loven og egenkapital for ethvert brudd på disse vilkårene og betingelsene.

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er forbeholdes.

Det er iboende farene i bruk av programvare tilgjengelig for nedlasting på Internett Wondershare programvare formaner herved du sørge for at du helt forstår alle risikoer før du laster ned programvaren (inkludert uten begrensning, den potensielle infeksjonen av systemet ved datavirus og tap av data). Du er ansvarlig for tilstrekkelig beskyttelse og sikkerhetskopiering av data og utstyr brukes sammen med programvaren.

Bilder: Alle logoer, splash skjermene, topptekster, bilder og grafikk på dette nettstedet er servicemerker, varemerker eller trade dress (kollektivt, "merker") av Wondershare eller sine tredjeparts lisensgivere. Unntatt som uttrykkelig tillatt her, bruke, kopiere, overføre, vise, endre eller distribuere merker i noen form eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Wondershare er forbudt og kan krenke opphavsretten, varemerker, personvern eller andre lover i Kina.

Erstatning: Du godtar å forsvare, erstatte og holde wondershare, datterselskaper og deres offiserer, direktører, agenter og ansatte skadesløse fra og mot alle krav, tap, skader, forpliktelser, kostnader og utgifter, inkludert advokathonorarer, som følge av eller relatert til ditt brukerinnhold, bruk av området eller brudd på disse vilkårene.

Tilbakemeldinger: Kommentarer eller materialer sendt til Wondershare programvaren, inkludert uten begrensning tilbakemelding, for eksempel spørsmål, kommentarer, forslag eller relatert informasjon om programvaren, dette nettstedet eller andre produkter, programmer eller tjenester av Wondershare programvare ("Feedback"), anses for å være fortrolig. Wondershare programvare er ikke forpliktet av noe slag med hensyn til slik tilbakemelding og skal være gratis reprodusere, bruke, avsløre, utstilling, vise, endre, lage avledede og distribuere tilbakemelding til andre uten begrensning og skal være fri til å bruke ideer, konsepter, knowhow eller teknikker som finnes i slike tilbakemeldinger for ethvert formål, inkludert men ikke begrenset til å utvikle , produksjon og markedsføring av produkter omfatter slike tilbakemeldinger.

REPRODUKSJONER: Alle autoriserte reproduksjoner av alle informasjonen heri må inkludere merknader om opphavsrett, varemerker eller andre proprietære legender av Wondershare programvare, på en kopi av materialer laget av deg. Lisens for programvare og bruk av dette nettstedet er underlagt lovene i Kina og lovene i ditt land.

COPYRIGHT: Opphavsrett i denne nettsiden (inkludert uten begrensning, tekst, grafikk, logoer, lyder og programvare) er eid og lisensiert av Wondershare programvare co, Ltd Alt materiale som finnes på dette nettstedet kan er beskyttet av kinesiske og internasjonale lover om opphavsrett og ikke være kopiert, reprodusert, distribuert, sendt, vises, publisert tilpasset, eller beskjeftiget seg med i noen form eller på noen måte eller i noen medier uten skriftlig tillatelse fra Wondershare programvare co, Ltd Du kan ikke endre eller fjerne noen opphavsrett eller annet fra kopier av innholdet.

Varemerket: Wondershare er et varemerke for Wondershare programvare co, Ltd og beskyttet av loven. Det kan bare brukes med forutgående godkjennelse av Wondershare programvare co, Ltd i hver bestemt forekomst. Bruk av Wondershare varemerket for kommersielle formål uten forutgående skriftlig tillatelse fra Wondershare vil utgjøre varemerkerettigheter og konkurranselovgivning i strid med loven.

For eventuelle spørsmål, Skriv inn vårt Kundeservicesenter for hjelp. takk.

Topp